Yurtta sulh, cihanda sulh
$
2.1355

2.9505
IMKB100
72391
Ankara
ANKARA


» OSB ÜST KURULUŞU
Türkiye'de ve Dünya'da OSB Uygulamaları
OSB'ler
OSBÜK Üyelik Şartları
OSBÜK Üyeleri
OSBÜK Organları
› Genel Kurul
› Yönetim Kurulu
› Denetim Kurulu
› Genel Sekreterlik
Danışma Komisyonları
› Bölge Müdürleri Komisyonu
» OSBÜK Sirküler
» MEVZUAT
Kanunlar
Yönetmelikler
Bakanlar Kurulu Kararları
Tebliğler
Genelgeler
Sirküler
Özelgeler
Danıştay Kararları
Yargıtay Kararları
Anayasa Mahkemesi Kararları
» EPDK OSB ELEKTRİK DAĞITIM LİSANSLARI

E-BÜLTEN
  
» DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ OSB’LERE “HİBE ve TEŞVİKLİ KREDİ” DESTEĞİ 21.04.2014

Yüksek Planlama Kurulu’nun 25.02.2012 tarih ve 28215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2012-2013 Dönemi Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” ile Ülkemiz gündeminde yer alan ve OSBÜK tarafından 23.11.2012 tarihinde “En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Enerji” teması ile Kayseri de düzenlenen “VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ” ile OSB’lerin g&u

» “ELEKTRİK PİYASASINDA OSB’LERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMADAKİ GELİŞMELER” EĞİTİMİ 21.04.2014

Ülkemizde Elektrik Piyasasını düzenleyen ve aynı zamanda OSB’lere elektrik üretme yetkisi veren Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14.03.2013 tarih ve 6446 sayılı kanunla yeniden düzenlenmesini müteakip “Lisanssız Elektrik Üretim” literatüre girmiş ve konu ile ilgili Yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, OSB’lerin elektrik üretim ve dağıtım faaliyetlerini düz

» 2. ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE FUARI 13.04.2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan “2. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı”  8-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenecektir. Programa ilişkin bilgilere www.icsgistanbul.com web adresinden ulaşabilirsiniz.

» “YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK” YAYIMLANDI 04.04.2014

Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak OSB’lerde sahip olduğu tüm hak, yetki ve mükellefiyetlerin devredildiği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının işleyişiyle ilgili hazırlanan “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 4 Nisan 2014 tarih ve 2896

» OSBÜK YÖNETİM KURULU, EPDK BAŞKANINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ DÜZENLEDİ 31.03.2014

OSBÜK Başkanı Sn. Cahit NAKIBOĞLU başkanlığındaki OSBÜK Yönetim Kurulu, 21 Mart 2014 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Sn. Mustafa YILMAZ’ ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet HASYÜNCÜ, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Bekir SÜTCÜ, Sn. Nihat TUNALI, Sn. Ahmet KAYA, Sn. Ertuğrul TEZGÖREN, Sn. Memiş KÜTÜKÇÜ

» RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HK. YÖNETMELİK TASLAĞI 25.03.2014

30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektrik Piyasası Kanunu’na uyum amacıyla 09.11.2008 tarih ve 27049 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılacağı bildirilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

» “ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” YAYIMLANDI 14.03.2014

“Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelik ve ekine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

» OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 06.03.2014

“Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 06 Mart 2014 tarih ve 28933 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu mevzuatlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

» OSB KANUNU’NDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER! 02.03.2014

Organize Sanayi Bölgelerimiz için çok önemli değişiklikler getiren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.02.2014 tarih 28926 sayılı Resmi Gazete de ayrıca “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 01.03.2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

» ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINDAN SANAYİCİLERE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YATIRIM TEŞVİĞİ 06.02.2014

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran projelere yatırım yapan sanayicileri, yatırımın yapıldığı bölgeye bakılmaksızın 5. bölgeye yapılan yatırımlardan faydalandıracak. Böylece kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliği içerisinde on yılda ülke ekonomisine 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu sağlanması ve işletmelerin faturalarının yüzde 30 azaltılması hedefliyor.

Haber Arşivi için tıklayınız