Yurtta sulh, cihanda sulh
$
2.3115

2.8265
IMKB100
83574
Ankara
ANKARA


» OSB ÜST KURULUŞU
Türkiye'de ve Dünya'da OSB Uygulamaları
OSB'ler
OSBÜK Üyelik Şartları
OSBÜK Üyeleri
OSBÜK Organları
› Genel Kurul
› Yönetim Kurulu
› Denetim Kurulu
› Genel Sekreterlik
Danışma Komisyonları
› Bölge Müdürleri Komisyonu
» OSBÜK Sirküler
» MEVZUAT
Kanunlar
Yönetmelikler
Bakanlar Kurulu Kararları
Tebliğler
Genelgeler
Sirküler
Özelgeler
Danıştay Kararları
Yargıtay Kararları
Anayasa Mahkemesi Kararları
» EPDK OSB ELEKTRİK DAĞITIM LİSANSLARI

E-BÜLTEN
  
» YÖNETİM KURULUMUZ SAYIN BAKANIMIZLA BİR ARAYA GELDİ 15.12.2014

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Bölge Müdürleri Komisyonu Üyelerimiz, 11 Aralık 2014 tarihinde Ankara Sheraton otel’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri Işık ve Bakanlık üst düzey bürokratlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Programa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından; Müsteşar Yardımcısı Sn. Ramazan Yıldırım, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sn. Yaşar Özt

» BİLGİLENDİRME ZİYARETİ 15.12.2014

OSBÜK Yönetim Kurulumuzu OSB’ler hakkında bilgi almak amacıyla davet eden, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sn. Mehmet Muş 12 Aralık 2014 Cuma günü ziyaret edildi. Söz konusu bilgilendirme toplantısına, Gaziantep Milletvekili Sn. Nejat Koçer, Muğla Milletvekili Sn. Ali Boğa ve Çorum Milletvekili Sn. Cahit Bağcı’da iştirak etti.

» YÖNETİM KURULUMUZUN ASO I. OSB ZİYARETİ 14.12.2014

OSBÜK Yönetim Kurulumuzun, Aralık 2014 ayı Yönetim Kurulu toplantısı ve inceleme gezisi, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu üyelerinin katılımıyla 11 Aralık 2014 tarihinde, Ankara Sanayi Odası (ASO) I. OSB’’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programda OSBÜK heyeti; ASO Teknik Koleji, ERSA Erol ATA saat koleksiyonu ve Termikel Padişah Tuğraları koleksiyonunu ziyaret etti.

» YÖNETİM KURULUMUZUN UŞAK OSB ZİYARETİ 13.12.2014

OSBÜK Yönetim Kurulumuzun, Kasım 2014 ayı Yönetim Kurulu toplantısı ve inceleme gezisi, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu üyelerinin katılımıyla 28/29 Kasım 2014 tarihlerinde, Uşak OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programda OSBÜK heyeti; ülkemizin ilk şeker fabrikası olan Uşak Şeker fabrikası, Rantteks tekstil telefi geri dönüşüm tesisi, Hitit Seramik tesislerinde inceleme gezi

» EPDK’DAN TRT PAYI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 08.12.2014

Organize Sanayi Bölgelerimizde; Reaktif Enerji Bedelinin TRT Payı hesabına dahil edilip edilmeyeceği ve net enerji tanımına nelerin dahil olup olmayacağına dair oluşan tereddütlere ilişkin  14.11.2014 tarih ve YK.2014/477 sayılı bilgi talebi yazımıza cevaben Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Tarifeler Dairesi Başkanlığı’ndan gelen 03.12.2014 tarih ve 73078 sayılı Kurum görüşüne aşağıda ki dosyadan ulaşabilirsiniz.

» REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI “EGE BÖLGESİ OSB’LERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” YAPILDI 07.12.2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile OSBÜK’ün koordinasyonunda “Ege Bölgesi OSB’leri Bilgilendirme Toplantısı” 28 Kasım 2014 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Programa OSBÜK Başkanı Sn. Cahit Nakıboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Sn. Kibar Altunal ve Bakanlık Müfettişleri, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı

» MAKS EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI 25.11.2014

OSB AKADEMİSİ eğitim faaliyetleri kapsamında; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği neticesinde “OSB’lerde Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Yapı Belgeleri Kullanıcı Eğitimi” 18 Kasım 2014 tarihinde Meyra Palace Ankara otelinde gerçekleştirilmiştir. Programın açılış konuşmaları OSBÜK Genel Sekreteri Sn. Ali YÜKSEL, Nüfus ve Vatandaşlık

» OSB YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 10.11.2014

“Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 08 Kasım 2014 tarih ve 29169 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu mevzuata aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

» ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE MAKS YAPI BELGELERİ KULLANICI EĞİTİMİ YAPILACAK 07.11.2014

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan, Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri (MAKS) Projesi kapsamında, Adres Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen yapı belgeleri uygulaması, bahse konu Proje gereğince geliştirilen yeni altyapı ile değiştirilerek uygulamaya konulmuştur.

» OSBÜK "OSB'LERDE FİNANSAL ANALİZ ve MUHASEBE EĞİTİMİ" ESKİŞEHİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 24.10.2014

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu bünyesinde faaliyet gösteren “OSB AKADEMİSİ” OSB'lerimizin, kurumsal yapılarını güçlendirmek amacıyla, OSB çalışanlarına yönelik çeşitli konularda verilen hizmet içi eğitimlerine bir yenisi daha eklenmiştir. Bu kapsamda; OSB’lerin finansal konularda karşılaştığı sorunları ele almak ve yönetim raporlarının düzenlenmesi, analizi ve raporlanması konusun

Haber Arşivi için tıklayınız