Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Ne mutlu Türküm diyene!
$
2.6025

2.8325
IMKB100
80894
Ankara
ANKARA


» OSB ÜST KURULUŞU
Türkiye'de ve Dünya'da OSB Uygulamaları
OSB'ler
OSBÜK Üyelik İşlemleri
OSBÜK Üyeleri
OSBÜK Organları
› Genel Kurul
› Yönetim Kurulu
› Denetim Kurulu
› Genel Sekreterlik
Danışma Komisyonları
› Bölge Müdürleri Komisyonu
» OSBÜK Sirküler
» MEVZUAT
Kanunlar
Yönetmelikler
Bakanlar Kurulu Kararları
Tebliğler
Genelgeler
Sirküler
Özelgeler
Danıştay Kararları
Yargıtay Kararları
Anayasa Mahkemesi Kararları
» EPDK OSB ELEKTRİK DAĞITIM LİSANSLARI

E-BÜLTEN
  
» "ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ" YAPILACAK 06.03.2015

Sanayimizin en önemli girdi maliyetlerini oluşturan ENERJİ’nin daha verimli ve efektif kullanılması amacıyla; 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Organize Sanayi Bölgelerine önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiştir.  Söz konusu sorumlukların yerine getirilebilmesi için, OSB’lerin öncelikle lisans düzeyinde eğitim almış ve ENERJİ YÖNETİCİSİ sertifikasına sahip teknik personelin istihdam

» REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI “GÜNEYDOĞU ANADOLU VE AKDENİZ BÖLGESİ OSB’LERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” İSKENDERUN'DA YAPILDI 05.03.2015

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile OSBÜK’ün koordinasyonunda “Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi OSB’leri Bilgilendirme Toplantısı” 28 Şubat 2015 tarihinde İskenderun’da gerçekleştirilmiştir. Programa OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar Altunal, Bakanlık Müfettişleri olmak üzere Vali Yar

» ELEKTRİK TESİSLERİNİN PROJE ONAY VE KABUL YETKİLENDİRMELERİ SÜRE UZATIMI 13.01.2015

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamında; Proje onay, geçici ve kesin kabul ile tutanak onayı işlemlerinin yürütülmesine ilişkin yetkilendirmelerin geçerlilik süresi 31.12.2015 tarihine kadar uzatıldığına ilişkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 09 Ocak 2014 tarih ve 73 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

» OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 29.12.2014

“Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 27 Aralık 2014 tarih ve 29218 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikle bu güne kadar kendilerine tahsis edilen sanayi parsellerinin azami %55’ine tesis kurabilen yatırımcılar, yeni düzenleme ile taban alanı olarak %70’ini kullanabilecekler.

» YÖNETİM KURULUMUZ SAYIN BAKANIMIZLA BİR ARAYA GELDİ 15.12.2014

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Bölge Müdürleri Komisyonu Üyelerimiz, 11 Aralık 2014 tarihinde Ankara Sheraton otel’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri Işık ve Bakanlık üst düzey bürokratlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Programa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından; Müsteşar Yardımcısı Sn. Ramazan Yıldırım, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sn. Yaşar Özt

» BİLGİLENDİRME ZİYARETİ 15.12.2014

OSBÜK Yönetim Kurulumuzu OSB’ler hakkında bilgi almak amacıyla davet eden, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sn. Mehmet Muş 12 Aralık 2014 Cuma günü ziyaret edildi. Söz konusu bilgilendirme toplantısına, Gaziantep Milletvekili Sn. Nejat Koçer, Muğla Milletvekili Sn. Ali Boğa ve Çorum Milletvekili Sn. Cahit Bağcı’da iştirak etti.

» YÖNETİM KURULUMUZUN ASO I. OSB ZİYARETİ 14.12.2014

OSBÜK Yönetim Kurulumuzun, Aralık 2014 ayı Yönetim Kurulu toplantısı ve inceleme gezisi, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu üyelerinin katılımıyla 11 Aralık 2014 tarihinde, Ankara Sanayi Odası (ASO) I. OSB’’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programda OSBÜK heyeti; ASO Teknik Koleji, ERSA Erol ATA saat koleksiyonu ve Termikel Padişah Tuğraları koleksiyonunu ziyaret etti.

» YÖNETİM KURULUMUZUN UŞAK OSB ZİYARETİ 13.12.2014

OSBÜK Yönetim Kurulumuzun, Kasım 2014 ayı Yönetim Kurulu toplantısı ve inceleme gezisi, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu üyelerinin katılımıyla 28/29 Kasım 2014 tarihlerinde, Uşak OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programda OSBÜK heyeti; ülkemizin ilk şeker fabrikası olan Uşak Şeker fabrikası, Rantteks tekstil telefi geri dönüşüm tesisi, Hitit Seramik tesislerinde inceleme gezi

» EPDK’DAN TRT PAYI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 08.12.2014

Organize Sanayi Bölgelerimizde; Reaktif Enerji Bedelinin TRT Payı hesabına dahil edilip edilmeyeceği ve net enerji tanımına nelerin dahil olup olmayacağına dair oluşan tereddütlere ilişkin  14.11.2014 tarih ve YK.2014/477 sayılı bilgi talebi yazımıza cevaben Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Tarifeler Dairesi Başkanlığı’ndan gelen 03.12.2014 tarih ve 73078 sayılı Kurum görüşüne aşağıda ki dosyadan ulaşabilirsiniz.

» REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI “EGE BÖLGESİ OSB’LERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” YAPILDI 07.12.2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile OSBÜK’ün koordinasyonunda “Ege Bölgesi OSB’leri Bilgilendirme Toplantısı” 28 Kasım 2014 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Programa OSBÜK Başkanı Sn. Cahit Nakıboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Sn. Kibar Altunal ve Bakanlık Müfettişleri, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı

Haber Arşivi için tıklayınız