OSB’LERDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından “OSB’lerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Eğitimi” düzenlendi. Eğitimde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu, OSB’lerin kişisel verilerin korunması konusunda sorumlu kurumlar olduğunun altını çizerken, OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata, OSBÜK olarak eğitimlere ara vermeden devam edeceklerini vurguladı. Ankara’da TOBB Konferans Salonunda OSB’lerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen seminerde,  katılımcılar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği yenilikler, hukuki değerlendirmeler, uygulamada yaşanabilecek sorunlar, şirketlerin sorumlulukları, verilerden kaynaklanan riskler, verilerin korunmasına ilişkin riskler gibi pek çok konuda bilgilendirildi.

31 Aralık 2019 son tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu, OSB müdürlüklerinin tüm çalışanlarının, bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasının önemine değindi. İnciroğlu, 50’den fazla işçi çalıştıran ya da yıllık bilanço toplamı 25 milyondan fazla olan OSB’lerin Veri Sorumlusu sıfatıyla VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)’e 31 Aralık 2019 tarihine kadar kayıt olmaları gerektiğini, aksi takdirde 20 bin ila 1 milyon TL arasında idari para cezası ile karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizdi.

OSB’ler tedbir almak zorunda

İnciroğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Veri Sorumlusu sıfatıyla OSB’ler, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda. Kişisel verilerin veri sorumlusu adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde, söz konusu tedbirlerin alınmasına ilişkin olarak veri sorumlusu ile veri işleyenler birlikte sorumlu olur.” Seminerde konuşan OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata ise, OSB’lerde veri güvenliğinin önemine değindi. Ata, OSBÜK olarak OSB’leri ve OSB yöneticilerini ilgilendiren tüm konularda bugüne kadar çok sayıda eğitim düzenlediklerini, bu eğitimleri düzenlemeye de devam edeceklerini belirtti.


FOTO GALERİ