Hedefimiz, OSB’lerimizi yeşil kalkınma sürecinde rol model haline getirmek


Dünyada sanayi üretiminden ticaret hayatına, tarımdan enerjiye, ulaşımdan şehir hayatına kadar hemen her alanda çok büyük değişimler yaşanıyor.

Bu öyle bir değişim ki; bin yıllardır yeryüzünde yaşayan insanlığın, gelecek bin yıllarını şekillendirecek.

İklim ise, bu değişimlerin en başında geliyor.

Artık şehirlerimiz meteorolojik afetlerle, kuraklıkla, su stresi ile yaşıyor.

Hemen her şehrimizde iklim değişikliğinin etkilerini farklı şekillerde tecrübe ediyoruz.

2050 yılına kadar dünyada 200 milyondan fazla insanın afetlerden kaçmak için yer değiştireceği öngörülüyor.

Dolayasıyla iklim değişikliği, sonuçları itibari ile sadece çevre ve ekoloji ile ilgili olmaktan çıkmış, aynı zamanda iktisadi faaliyetleri ve üretim faaliyetlerini de içine alacak şekilde bir kalkınma meselesi haline gelmiştir.

Türkiye’nin 81 ilinde sayıları 366’ya ulaşan organize sanayi bölgelerinin tek çatı kuruluşu OSBÜK olarak, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm süreci ile ilgili güçlü bir sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz.

Sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için aynı sorumlulukla hareket etmeye de devam edeceğiz.

Bu sorumlulukla;

-        Organize sanayi bölgelerimizde, enerji verimliliği ve enerji tasarrufunu artırmaya yönelik çalışmalarımıza daha yoğun bir şekilde devam edeceğiz.

-        Organize sanayi bölgelerimizde yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artması için yürüttüğümüz çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz. Hedefimiz organize sanayi bölgelerimizde hali hazırda 1.372 MW’a ulaşan yenilenebilir enerji yatırımlarını 2030 yılına kadar en az iki katına çıkarmak.

-        Organize sanayi bölgelerimizin ve 67 bin katılımcı sanayicimizin iklim değişikliği, karbon salınımının azaltılması, karbon ticareti, karbon vergisi, yeşil dönüşüm süreci gibi konularda farkındalığını artıracak ve rehberlik edecek çalışmalara yoğunluk vereceğiz.

-        Organize sanayi bölgelerimizi, yeşil dönüşüm sürecinde de örnek bir rol model haline getireceğiz. Bu anlamda atacağımız en önemli adımlardan birisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız önderliğinde çalışmalarını yürüttüğümüz Yeşil OSB Projesi’ni hızla hayata geçirerek, ‘Yeşil OSB Sertifikası’ uygulamasını başlatmak olacak.

-        OSBÜK olarak Vodafone işbirliği ile Pilot 14 organize sanayi bölgemizde başlattığımız elektronik atık seferberliğini 81 ildeki organize sanayi bölgelerimizin tamamına yaygınlaştıracağız. Elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle, okullarımıza kodlama sınıfları kazandıracağız.

-        Ülkemizin belirlediği 2053 yılına kadar sıfır karbon hedefini koşulsuz destekliyoruz. Bu konuda devletimizin, kurum ve kuruluşlarımızın yapacağı her türlü çalışmayı açık, şeffaf ve proaktif bir yaklaşımla desteklemeyi sürdüreceğiz.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak temel hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlığımızın ve devletimizin desteğiyle, tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde OSB’lerimizi yeşil kalkınma sürecinde rol model haline getirerek, bu dönüşüm sürecinin güçlü bir paydaşı olmak.