OSBÜK, “FİNANS EĞİTİMLERİ” SERİSİ BAŞLATTI


OSBÜK Akademi organize sanayi bölgelerine yönelik finans alanında eğitim serisi başlattı. OSB’lere finans ve muhasebe gibi farklı alanlarda katkı sağlamayı amaçlayan eğitimler haziran ayı boyunca devam edecek.

OSBÜK, organize sanayi bölgeleri personelleri ve katılımcı firmalarına yönelik eğitim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Daha önce ekonomi alanında eğitimlerin verildiği OSB’lere, finans ve muhasebe konularında 4 haftada Temel Finans, Optimum Kaynak/Varlık Yönetimi, Firma Banka İlişkileri Yönetimi ve Nakit Akışı başlıklarında eğitimler verilecek.

 

“TEMEL FİNANS” BAŞLIĞI ALTINDA EĞİTİMLERİN BİRİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Türkiye’nin üreten gücü OSB’lerin finans alanında yetkinliğinin artması ve banka kredileri gibi farklı konularda kazanımlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimlerin birincisinde eğitmen Özgür Saygı, finansın varlıklar ile kaynakların optimum yönetimi olduğunu ifade etti. OSB’ler ile katılımcı firmalarının yoğun katılım sağladığı eğitimde Saygı, doğru finans yönetimiyle firmaların çok iyi noktaya geleceğini söyleyerek, uygulamalı olarak mali tablolar üzerinden firma kurulumunu, muhasebe sisteminin işleyişini, bilanço ile gelir tablosunun dikey ve yatay rasyo analizini ve diğer mali tabloların oluşturulması ile yorumlanması konularında bilgiler verdi.