ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE İMAR PLANI ŞARTNAMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

İmar planı tekliflerinde standartlaşmanın sağlanabilmesi, uygulamada karşılaşılan ortak sorunlara ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan "Organize Sanayi Bölgelerinde İmar Planı Şartnamesi"nde değişiklik yapılmış olup, 02/11/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Organize Sanayi Bölgelerinde İmar Planı Şartnamesi'ne https://www.sanayi.gov.tr/sanayi-bolgeleri/organize-sanayi-bolgeleri-hizmetleri/sf1704010600 bağlantısından ulaşılabilmektedir.

İmar Planı iş ve işlemlerinin Organize Sanayi Bölgeleri İmar Planı Şartnamesine uygun olarak hazırlanması ve Bakanlık onayına sunulması gerekmektedir.