VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Sanayinin gelişimini ve dönüşümünü destekleyerek, paydaşlarımıza ve üyelerimize yön veren güçlü bir çözüm ortağı olmak.

Hızlı, kaliteli, teknolojik, inovatif ve çevreye duyarlı hizmetler sunarak üye memnuniyetini maksimum seviyede tutmak.

MİSYONUMUZ

OSBÜK, OSB’ler arası uygulama birlikteliğini sağlar.

Sanayinin gelişimi ve daha rekabetçi olması amacıyla, etik değerlere sadık kalarak, tüm OSB’lerin sorun, talep, görüş ve önerileri doğrultusunda eğitimler ve etkinlikler düzenler, iyi uygulama örneklerini paylaşır.

İlgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunur.

Kamu kurum ve kuruluşları, ulusal/uluslararası STK’lar, sanayi kuruluşları ve tüm paydaşlarla etkin ve sürekli iletişim sağlayarak çözüm üretir.

OSBÜK katılımcı yönetim anlayışını benimser. Faaliyetlerini hukuka uygun olarak sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımları sergileyerek, güncel teknolojik gelişmeler ve çevreye duyarlı değerlerle gerçekleştirir.