TİCARET VE YATIRIM FIRSATLARI: GÜRCİSTAN TOPLANTISI


Organize sanayi bölgelerinin katılımcılarının ihracat potansiyelinin artırılması, yeni pazarlar ile tanışması ve ticari fırsatlardan en etkin şekilde yararlanabilmeleri için 2022 yılında da OSB'ler Ticaret Müşavirleri ile buluşmaya devam ediyor.

15 Şubat 2022 Salı günü saat 11.00'de Tiflis Ticaret Müşavir Yardımcısı Ahmet Cüneyt DARÇIN, Batum Ticaret Ataşesi Didem Dirlik SONGÜR ve Batum Ticaret Ataşesi Feyza ERDOĞAN'ın katılımlarıyla çevrimiçi "Ticaret ve Yatırım Fırsatları: Gürcistan Toplantısı" düzenlenecektir.