“FİNANSAL BİLGİLER” EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

OSBÜK AKADEMİ tarafından organize sanayi bölgeleri müdürlerine yönelik “Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler” eğitimi düzenlendi.

Finans alanında genel ilke ve bilgilerin verildiği eğitimde TOBB ETÜ Eğitmeni Prof. Dr. Ramazan Aktaş, serbest piyasa, kar, risk, yatırım, talep-arz dengesi, kriz, enflasyon gibi kavramları anlattı. Dünya ekonomisini etkileyen gelişmeleri dile getiren Aktaş, dünya ve Türk ekonomisi üzerine değerlendirmeler yaparak, Türk ekonomisinde KOBİ’lerin çok ciddi bir ağırlığının bulunduğunu, ihracattan istihdama kadar katkı sağladıklarını ancak finansal okuryazarlık alanında gelişme kaydedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çevrimiçi yapılan eğitimde son yıllarda finans alanındaki gelişmelere değinen Aktaş, finansın temel ilkeleri, finansal yönetim, finansal analiz, mali tablo seti, bilançonun yapısı, gelir tablosunun yapısı ile finansal tablo analiz yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Eğitimler 20 Ocak 2022, 26 Ocak 2022, 3 Şubat 2022 ve 9 Şubat 2022 tarihlerinde tekrar yapılacak.