ENERJİ İZLEME SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

OSBÜK tarafından hayata geçirilen ve OSB’lerin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayacak “Enerji İzleme Sistemi”ni kullanan OSB’lerin Bölge Müdürleri ve enerji sorumlularının katıldığı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren OSB’lerin elektrik tüketimlerini anlık takip etmeye imkân sağlayan Enerji İzleme Sisteminin kullanılmaya başlandığının altını çizdi. Kütükcü, şu anda 91’i uzaktan okuma olmak üzere toplam 123 OSB’nin günlük elektrik tüketimlerinin OSBÜK’teki veri merkezinde toplanmaya devam ettiğini belirterek, sistemin güçlü bir altyapı sağlayacağını vurguladı.

 

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ EN ÖNCELİKLİ KONU HALİNE GELDİ

Dünyanın bir enerji krizi ile karşı karşıya olduğunu ve enerjide olağan üstü fiyat artışlarının yaşandığına dikkat çeken OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, enerji arz güvenliğinin artık en öncelikli konu haline geldiğini söyledi. Kütükcü, “Bugün Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, enerji arz güvenliğini sağlamak için serbest piyasa anlayışından devletçi bir yaklaşıma geçti. Almanya, hane halkının ve sanayicisinin enerji arz güvenliğini sağlamak için, ülkesinin en büyük doğal gaz tedarik firmasının çoğunluk hissesini satın almış durumda. Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri de benzer adımlar atmaya hazırlanırken, pek çok ülke de daha düşük tüketim için yeni planlamalar, ek tedbirler açıklıyor. Enerji meselesi artık dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Ülkemiz de her ne kadar son dönemlerde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim konusunda önemli mesafeler alsa da, maalesef halen enerji ithalatçısı bir ülkeyiz” dedi.

 

ENERJİ İZLEME SİSTEMİ GÜÇLÜ BİR ALTYAPI SAĞLIYOR

Bu dönemde enerjide doğru planlama ve enerji verimliliğinin çok daha önemli hale geldiğinin altını çizen Kütükcü, bu konuda politika önerilerinde bulunduklarını anlattı. Kütükcü, Enerji İzleme Sistemi’nin bu politikanın eseri olduğunu, OSB’lerin ürettiği ve tükettiği elektriği anlık görme fırsatı sunduğunu da ifade ederek, “OSBÜK olarak uzun süredir en fazla elektrik tüketen 78 OSB'mizin elektrik tüketimlerini zaten günlük olarak takip ediyor, raporluyoruz. Bu raporları da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşıyoruz. Ancak geldiğimiz noktada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz tamamen dijital ortamda olan Enerji İzleme Sistemi, OSB'lerin elektrik üretim ve tüketim verilerinin anlık izlenmesi, dolayısıyla üretimin seyrinin takip edilmesi, kaynakların verimli kullanılması, enerji arz güvenliğinin sağlanması noktasında çok daha güçlü bir platform haline geldi. Geldiğimiz noktada 91’i uzaktan okuma olmak üzere toplamda 123 OSB’mizin günlük elektrik tüketimlerini OSBÜK bünyesindeki veri merkezinde topluyoruz. Böylece OSB'lerimizde tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 85'ini izlenebilir hale getirmiş olduk. Enerji İzleme Sistemi sayesinde ayrıca OSB, şehir, bölge ve ülke genelinde elektrik tüketimlerini de analiz etmeye başladık. Projemiz, verilerin sistemli, hızlı ve güvenli şekilde alınması, zaman ve maliyet yönünden de büyük bir tasarruf sağlıyor. Yine teknolojinin getirdiği imkanlar hata payını minimize ediyor, büyük ölçekte atılacak adımlara da güçlü bir alt yapı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Sistem ile takip edilen elektrik tüketim bilgilerine OSBÜK’te özkaynaklarla hazırlanan OSBÜKnet Bilgi Sistemi aracılığıyla ulaşabileceğini dile getiren Kütükcü, OSBÜKnet ile OSB’lerin hem kendilerini hem de Türkiye geneli elektrik tüketimlerini üretebileceklerini ve raporlayabileceklerini anlattı. OSBÜKnet ile daha farklı birçok hizmetin hayata geçeceğini söyleyen Kütükcü, tüm OSB’leri de sistemi kullanmaya davet etti.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün konuşmasının ardından toplantının bilgilendirme bölümüne geçildi. Bu bölümde OSBÜK Bilişim ve İş Geliştirme Müdürü Atilla Yardımcı, OSBÜK’ün çalışmalarını devam ettirdiği Enerji İzleme Sistemi, OSBÜKnet ve OSBÜKbulut projeleri hakkında uygulamalı şekilde örneklerle bilgiler verdi. Bilgilendirmenin ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

ENERJİ İZLEME SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI'NIN TÜM FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

FOTO GALERİ