VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİMİ

OSBÜK ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Eğitimi düzenlendi. Eğitimde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlularının Sicil Bilgi Sisteminde yürüteceği işlemler anlatıldı.

İşletmedeki organize sanayi bölgelerine yönelik OSBÜK Akademi koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Betül Muratoğlu, Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü isimli sunumu yaptı. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin kişisel veri işleme süreçleri, veri sorumluları ile karar vericilere çeşitli kolaylıklar sağladığını anlatan Muratoğlu, kişisel veri envanteri, VERBİS’e girilecek bilgiler ve kayıtların yapıldığı sırada yaşanan hatalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. 

Eğitim katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU NEDİR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlıyor. Kanunla, kişi mahremiyetinin korunması, veri güvenliğinin sağlanması, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenleniyor.

FOTO GALERİ