YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ ALANLARI LİSTESİ TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı; Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir Program’dır.

Katma değerli üretimin artırılması amacının hayata geçirilmesinde; teknolojik değişimlerin takip edilmesi ve uygulamaya geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda Program kapsamında, belirlenen ürün listelerinin yanı sıra yenilikçi, dönüştürücü ve yıkıcı teknoloji alanlarında yapılacak yatırımlara da destek ve teşvikler sağlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; Program’ın bugüne kadar açılmış çağrılarında kullanılan yenilikçi teknoloji alanı listeleri, ilgili bilimsel literatür, ulusal ve uluslararası raporlar, uluslararası iyi örnekler taranarak geniş bir Yenilikçi Teknoloji Alanları Listesi Taslağı oluşturulmuştur. Listenin oluşturulması sürecinde üniversite ve kamu kurumları araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ile özel sektörün de görüşleri alınmıştır.

Bahse konu taslak listenin, görüş ve önerileriniz ile nihai haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/584754?lang=tr bağlantı adresinden söz konusu listeye ulaşılarak; mevcut teknoloji alanları listesine ilişkin görüş ve değerlendirmelerin belirtilmesi ve/veya listede yer almasında fayda görülen yeni teknoloji alanı önerilerinin listeye eklenmesi beklenmektedir.

Görüşlerin iletilebileceği çevrimiçi form 16 Şubat 2022 tarihi saat 17:30’a kadar ulaşılabilir olacaktır.

 

DOKÜMANLAR


# Doküman Adı Uzantı Büyüklük Doküman
1 STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISI pdf 157 kb Tıklayınız