Kılavuzlar ve Bilgi Notları

OSBÜK TARAFINDAN YAYINLANANLAR

 • Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Mali İşler Kılavuzu
  - Mali Konulu Emsal Yargı Kararları ve Özelgeler
  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Genelgesi
  - Organize Sanayi Bölgelerince Tutulması Saklanması ve Yetkililerce Talebi Halince İbrazı Zorunlu Defterler
  - Arsa Tahsis ve Altyapı Katılım Bedellerinin Faturalandırılması ve KDV Uygulaması

  Bütçe Hazırlama Rehberi
  Harcırah Yönergesi
  Örnek Denetim Kurulu Raporu

 • Dış Ticaret İstihbarat Merkezleri İyi Uygulamalar Kılavuzu
 • OSB Lisanssız GES Uygulamaları Yol Haritası
 • OSB’lerde İmar ve Parselasyon Planları ve Ruhsat Süreçleri Uygulama Kılavuzu
 • Sanayide Enerji Verimliliği Sıkça Sorulan Sorular-11.03.2022
 • OSB’ler için NACE Kodu Kılavuzu

 • DİĞER KURUM ve KURULUŞLAR TARAFINDAN YAYINLANANLAR

  Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Endüstriyel Üretim ve Depolama Amaçlı Gayrimenkuller için İyi Uygulamalar Kılavuzu
  - Kılavuz
  - Organize Sanayi Bölgelerinde Yapılacak Değerleme Faaliyetlerinde Organize Sanayi Bölge Yönetimlerinden Talep Edilecek Bilgi Ve Belge Formu
  - Örnek Vaka Analizi
 • OSBÜK-AFAD Afet Farkındalık Eğitimleri İşbirliği Protokolü
 • Sanayi Kuruluşları İçin Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu
 • Öncelikli Yatırım Konuları (5. Bölge Teşvikleri) Kapsamında Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz
  - Kılavuz
  - Kılavuz Ekleri
 • Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu
 • Organize Sanayi Bölgeleri Denetim Rehberi